Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
23:00 27/01
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 7%
Humidity: 95%
Wind direction: SE
Wind speed: 1km/h
00:00 28/01
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 9%
Humidity: 94%
Wind direction: E
Wind speed: 1km/h
01:00 28/01
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 19.8°C
PRECIP: 17%
Humidity: 96%
Wind direction: ENE
Wind speed: 2km/h
02:00 28/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.4°C
PRECIP: 18%
Humidity: 95%
Wind direction: ENE
Wind speed: 5km/h
03:00 28/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.3°C
PRECIP: 13%
Humidity: 96%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
04:00 28/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.3°C
PRECIP: 13%
Humidity: 96%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
05:00 28/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 20.5°C
PRECIP: 24%
Humidity: 95%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
06:00 28/01
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.6°C
PRECIP: 41%
Humidity: 95%
Wind direction: ENE
Wind speed: 8km/h
07:00 28/01
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 40%
Humidity: 95%
Wind direction: ENE
Wind speed: 9km/h
08:00 28/01
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 57%
Humidity: 93%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
09:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 22.5°C
PRECIP: 68%
Humidity: 91%
Wind direction: ENE
Wind speed: 15km/h
10:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 22.5°C
PRECIP: 63%
Humidity: 90%
Wind direction: ENE
Wind speed: 17km/h
11:00 28/01
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 55%
Humidity: 89%
Wind direction: NE
Wind speed: 18km/h
12:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 22°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 60%
Humidity: 87%
Wind direction: NE
Wind speed: 18km/h
13:00 28/01
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.5°C
PRECIP: 55%
Humidity: 86%
Wind direction: NNE
Wind speed: 18km/h
14:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 61%
Humidity: 87%
Wind direction: NNE
Wind speed: 20km/h
15:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 22°C
PRECIP: 62%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 21km/h
16:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 21.6°C
PRECIP: 62%
Humidity: 90%
Wind direction: NNE
Wind speed: 21km/h
17:00 28/01
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.3°C
PRECIP: 59%
Humidity: 89%
Wind direction: NNE
Wind speed: 20km/h
18:00 28/01
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.1°C
PRECIP: 54%
Humidity: 90%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
19:00 28/01
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 59%
Humidity: 91%
Wind direction: NNE
Wind speed: 18km/h
20:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 20°C
Feels like: 20.5°C
PRECIP: 60%
Humidity: 91%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
21:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 20°C
Feels like: 20.4°C
PRECIP: 61%
Humidity: 91%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
22:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 20.2°C
PRECIP: 67%
Humidity: 92%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
23:00 28/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 66%
Humidity: 93%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
00:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.9°C
PRECIP: 64%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 18km/h
01:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.8°C
PRECIP: 66%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
02:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.8°C
PRECIP: 69%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
03:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.7°C
PRECIP: 70%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
04:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.7°C
PRECIP: 73%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
05:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.7°C
PRECIP: 73%
Humidity: 92%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
06:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.5°C
PRECIP: 73%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
07:00 29/01
Description: Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.4°C
PRECIP: 79%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 17km/h
08:00 29/01
Description: Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.6°C
PRECIP: 84%
Humidity: 92%
Wind direction: N
Wind speed: 17km/h
09:00 29/01
Description: Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.6°C
PRECIP: 85%
Humidity: 92%
Wind direction: N
Wind speed: 16km/h
10:00 29/01
Description: Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.7°C
PRECIP: 72%
Humidity: 92%
Wind direction: N
Wind speed: 16km/h
11:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 77%
Humidity: 91%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
12:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.9°C
PRECIP: 68%
Humidity: 90%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
13:00 29/01
Description: Light Rain
Temp: 19°C
Feels like: 19.9°C
PRECIP: 60%
Humidity: 90%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
14:00 29/01
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 46%
Humidity: 89%
Wind direction: N
Wind speed: 16km/h
15:00 29/01
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 43%
Humidity: 86%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
16:00 29/01
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.8°C
PRECIP: 38%
Humidity: 87%
Wind direction: N
Wind speed: 14km/h
17:00 29/01
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.7°C
PRECIP: 40%
Humidity: 87%
Wind direction: N
Wind speed: 12km/h
18:00 29/01
Description: Few Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.6°C
PRECIP: 33%
Humidity: 88%
Wind direction: N
Wind speed: 9km/h
19:00 29/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 19°C
Feels like: 19.4°C
PRECIP: 24%
Humidity: 90%
Wind direction: NNE
Wind speed: 7km/h
20:00 29/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 19°C
Feels like: 19.2°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: NNE
Wind speed: 7km/h
21:00 29/01
Description: Mostly Cloudy
Temp: 19°C
Feels like: 19.2°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: NNE
Wind speed: 7km/h
22:00 29/01
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.2°C
PRECIP: 42%
Humidity: 92%
Wind direction: N
Wind speed: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call