Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 2 tuần tới
18:00 02/12
Description: Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 23.6°C
PRECIP: 13%
Humidity: 81%
Wind direction: NNE
Wind speed: 4km/h
19:00 02/12
Description: Mostly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 12%
Humidity: 81%
Wind direction: NNE
Wind speed: 5km/h
20:00 02/12
Description: Mostly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 12%
Humidity: 80%
Wind direction: NNE
Wind speed: 6km/h
21:00 02/12
Description: Partly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 23.6°C
PRECIP: 12%
Humidity: 79%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
22:00 02/12
Description: Mostly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 12%
Humidity: 79%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
23:00 02/12
Description: Mostly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 12%
Humidity: 79%
Wind direction: NNE
Wind speed: 14km/h
00:00 03/12
Description: Mostly Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 23%
Humidity: 79%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
01:00 03/12
Description: Few Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24.1°C
PRECIP: 33%
Humidity: 80%
Wind direction: NNE
Wind speed: 12km/h
02:00 03/12
Description: Few Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24°C
PRECIP: 33%
Humidity: 80%
Wind direction: NNE
Wind speed: 12km/h
03:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24°C
PRECIP: 44%
Humidity: 80%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
04:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.8°C
PRECIP: 53%
Humidity: 80%
Wind direction: NNE
Wind speed: 14km/h
05:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.6°C
PRECIP: 56%
Humidity: 83%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
06:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 48%
Humidity: 83%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
07:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24.3°C
PRECIP: 47%
Humidity: 80%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
08:00 03/12
Description: Showers
Temp: 24°C
Feels like: 25°C
PRECIP: 51%
Humidity: 76%
Wind direction: NNE
Wind speed: 18km/h
09:00 03/12
Description: Showers
Temp: 25°C
Feels like: 26.7°C
PRECIP: 51%
Humidity: 74%
Wind direction: NNE
Wind speed: 21km/h
10:00 03/12
Description: Showers
Temp: 25°C
Feels like: 27°C
PRECIP: 40%
Humidity: 72%
Wind direction: NNE
Wind speed: 24km/h
11:00 03/12
Description: Showers
Temp: 26°C
Feels like: 27.3°C
PRECIP: 38%
Humidity: 69%
Wind direction: NNE
Wind speed: 25km/h
12:00 03/12
Description: Showers
Temp: 25°C
Feels like: 27°C
PRECIP: 41%
Humidity: 69%
Wind direction: NNE
Wind speed: 27km/h
13:00 03/12
Description: Showers
Temp: 25°C
Feels like: 27°C
PRECIP: 37%
Humidity: 70%
Wind direction: NNE
Wind speed: 27km/h
14:00 03/12
Description: Showers
Temp: 25°C
Feels like: 26.8°C
PRECIP: 37%
Humidity: 69%
Wind direction: NNE
Wind speed: 25km/h
15:00 03/12
Description: Showers
Temp: 25°C
Feels like: 26.5°C
PRECIP: 37%
Humidity: 71%
Wind direction: NNE
Wind speed: 24km/h
16:00 03/12
Description: Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 35%
Humidity: 72%
Wind direction: NNE
Wind speed: 23km/h
17:00 03/12
Description: Few Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.2°C
PRECIP: 33%
Humidity: 74%
Wind direction: NNE
Wind speed: 22km/h
18:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.9°C
PRECIP: 36%
Humidity: 76%
Wind direction: NNE
Wind speed: 21km/h
19:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24°C
PRECIP: 43%
Humidity: 75%
Wind direction: NNE
Wind speed: 20km/h
20:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 46%
Humidity: 76%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
21:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 52%
Humidity: 78%
Wind direction: N
Wind speed: 19km/h
22:00 03/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.2°C
PRECIP: 49%
Humidity: 79%
Wind direction: NNE
Wind speed: 17km/h
23:00 03/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 48%
Humidity: 78%
Wind direction: N
Wind speed: 17km/h
00:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23°C
PRECIP: 46%
Humidity: 79%
Wind direction: N
Wind speed: 17km/h
01:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.7°C
PRECIP: 40%
Humidity: 79%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
02:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 38%
Humidity: 79%
Wind direction: N
Wind speed: 16km/h
03:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 42%
Humidity: 79%
Wind direction: N
Wind speed: 16km/h
04:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 41%
Humidity: 81%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
05:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 48%
Humidity: 81%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
06:00 04/12
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.1°C
PRECIP: 48%
Humidity: 81%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
07:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.8°C
PRECIP: 52%
Humidity: 80%
Wind direction: N
Wind speed: 15km/h
08:00 04/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.8°C
PRECIP: 53%
Humidity: 76%
Wind direction: N
Wind speed: 18km/h
09:00 04/12
Description: Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.3°C
PRECIP: 53%
Humidity: 74%
Wind direction: N
Wind speed: 21km/h
10:00 04/12
Description: Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.7°C
PRECIP: 56%
Humidity: 72%
Wind direction: N
Wind speed: 24km/h
11:00 04/12
Description: Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 58%
Humidity: 72%
Wind direction: N
Wind speed: 25km/h
12:00 04/12
Description: Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.3°C
PRECIP: 59%
Humidity: 74%
Wind direction: N
Wind speed: 26km/h
13:00 04/12
Description: Light Rain
Temp: 23°C
Feels like: 24.1°C
PRECIP: 63%
Humidity: 77%
Wind direction: N
Wind speed: 26km/h
14:00 04/12
Description: Light Rain
Temp: 23°C
Feels like: 23.8°C
PRECIP: 63%
Humidity: 77%
Wind direction: N
Wind speed: 25km/h
15:00 04/12
Description: Light Rain
Temp: 23°C
Feels like: 23.8°C
PRECIP: 63%
Humidity: 77%
Wind direction: N
Wind speed: 23km/h
16:00 04/12
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 59%
Humidity: 79%
Wind direction: N
Wind speed: 22km/h
17:00 04/12
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.8°C
PRECIP: 59%
Humidity: 81%
Wind direction: N
Wind speed: 22km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call