Dự báo thời tiết An Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết An Giang hiện tại, Dự báo thời tiết An Giang trong 2 tuần tới
09:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
29°C
Khánh Hòa
28°C
Nghệ An
26°C
Hà Tĩnh
26°C
Phú Yên
28°C
Quảng Bình
26°C
Đăk Lăk
27°C
Đăk Nông
26°C
Gia Lai
26°C
Kon Tum
26°C
Lâm Đồng
22°C
Ninh Thuận
29°C
Quảng Nam
28°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call