Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại, Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 2 tuần tới
19:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call