Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
21:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call