Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
20:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call