Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
20:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió:
07:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió:
08:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
21:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
22:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
23:00 15/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
00:00 16/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
01:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
02:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
03:00 16/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
04:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
05:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
06:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
07:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
08:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
09:00 16/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
10:00 16/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
11:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
12:00 16/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call