Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
23:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call