Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
19:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 22/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call