Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
20:00 22/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 22/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 23/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call