Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
15:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 24/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 24/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 24/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 25/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call