Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 2 tuần tới
01:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
19:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
21:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call