Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
04:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
05:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
00:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
01:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
02:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 01/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
28°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
28°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
23°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
28°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call