Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
21:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 23/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 23/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call