Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
08:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 01/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 01/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 01/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
27°C
Khánh Hòa
26°C
Nghệ An
24°C
Hà Tĩnh
25°C
Phú Yên
26°C
Quảng Bình
25°C
Đăk Lăk
24°C
Đăk Nông
23°C
Gia Lai
23°C
Kon Tum
24°C
Lâm Đồng
19°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call