Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
22:00 08/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
23:00 08/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 10/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 10/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 10/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 10/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call