Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
23:00 08/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 09/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 09/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 09/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 10/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 10/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 10/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 10/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 10/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 10/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 10/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 10/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 10/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call