Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
19:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 09/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 09/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 09/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call