Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
20:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 22/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 22/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call