Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call