Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
11:00 03/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 04/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 04/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 04/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 04/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 04/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 04/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 04/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 05/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call