Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
20:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call