Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
14:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
15:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
16:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 29/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 29/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 29/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 29/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 29/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call