Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
20:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
10:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 16/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 16/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call