Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
02:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 28/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 28/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 01/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 01/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call