Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
04:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 25/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 26/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call