Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
14:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió:
15:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
16:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
17:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
18:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
35°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
37°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
37°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
36°C
Thanh Hóa
37°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call