Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
16:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 25/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call