Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
11:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 18/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 18/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 18/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 18/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 18/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 18/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 18/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 18/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 18/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 18/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 18/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 18/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 19/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 19/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 20/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 20/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
11°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
15°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call