Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thừa Thiên Huế hiện tại, Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 2 tuần tới
13:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 06/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 07/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call