Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
16:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 22/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 22/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 22/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 22/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 22/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 22/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 22/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 22/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 22/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 23/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 23/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 23/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call