Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bến Tre trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bến Tre hiện tại, Dự báo thời tiết Bến Tre trong 2 tuần tới
16:00 23/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 23/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call