Dự báo thời tiết Bình Dương trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Dương trong 2 tuần tới
04:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 24/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 25/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 25/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 25/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 25/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call