Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
15°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
15°C
Bắc Kạn
13°C
Bắc Ninh
15°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
15°C
Hòa Bình
15°C
Hưng Yên
15°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
11°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
15°C
Ninh Bình
15°C
Phú Thọ
15°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
16°C
Thanh Hóa
15°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
15°C
Yên Bái
15°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call