Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
09:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 23/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call