Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
05:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 25/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 26/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call