Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
14:00 01/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 01/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 02/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 02/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 02/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 03/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call