Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
15:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 22/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 22/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 22/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 22/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 23/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 23/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call