Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
22:00 22/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 22/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 23/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 23/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 23/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 23/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 23/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 23/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 23/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 23/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 23/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 23/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 23/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 24/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 24/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 24/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 24/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call