Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
23:00 18/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 19/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
17°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call