Dự báo thời tiết Hà Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nam trong 2 tuần tới
20:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
15°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
15°C
Bắc Kạn
13°C
Bắc Ninh
15°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
15°C
Hòa Bình
15°C
Hưng Yên
15°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
11°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
15°C
Ninh Bình
15°C
Phú Thọ
15°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
16°C
Thanh Hóa
15°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
15°C
Yên Bái
15°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call