Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 2 tuần tới
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call