Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
19:00 22/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 22/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 22/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 22/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 22/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 23/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 23/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 23/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 24/05
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 24/05
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 24/05
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 24/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call