Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
02:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 01/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
28°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call