Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kiên Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 2 tuần tới
14:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call