Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
05:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
12:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 25%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 25%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
11:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
12:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call