Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
09:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
11:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
12:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 23/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call