Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
01:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call