Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
03:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 24/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
18:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 25/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 25/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 26/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call