Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
01:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call