Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
04:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 25/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 25/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 25/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call