Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
19:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call