Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
03:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
29°C
Phú Yên
28°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call