Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
01:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 01/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call