Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 2 tuần tới
10:00 08/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 08/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 08/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 08/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 08/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 08/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 08/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 08/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 08/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 08/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 08/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 08/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 08/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 08/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 09/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 09/04
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 09/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 09/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 10/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 10/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 10/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 10/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 10/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 10/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 10/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call