Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 2 tuần tới
23:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call