Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
01:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 30/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call