Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
03:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 24/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 24/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 24/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 24/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/01
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/01
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 26/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call