Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
02:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 30/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 30/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 30/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 30/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 01/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
28°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call