Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 2 tuần tới
01:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 30/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 30/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 30/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 30/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 30/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 31/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 31/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 31/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 31/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 31/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call