Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 2 tuần tới
03:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 06/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 22km/h
18:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 22km/h
19:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
20:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
22:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
00:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 24km/h
18:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 24km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 23km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
29°C
Hà Tĩnh
29°C
Phú Yên
28°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call