Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thừa Thiên Huế hiện tại, Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 11/08
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 11/08
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 11/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call