Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thừa Thiên Huế hiện tại, Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 2 tuần tới
09:00 22/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 22/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 22/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 22/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call