Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tiền Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 2 tuần tới
16:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 24/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 25/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 25/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 25/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 26/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 26/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 26/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call