Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tiền Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 2 tuần tới
16:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 27/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 27/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 27/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 28/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 28/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call