Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 2 tuần tới
08:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 22/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 22/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 22/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 22/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 22/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 22/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 22/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 22/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 23/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 23/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 23/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 24/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call