Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Yên Bái trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Yên Bái hiện tại, Dự báo thời tiết Yên Bái trong 2 tuần tới
02:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call