Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lâm Đồng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Ngày mai 15/07

17-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 17°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 356°B
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 39°ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 339°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

16-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 331°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 333°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

16-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/07

16-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 319°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/07

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 321°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/07

17-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 17°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 333°BTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 24/07

16-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 118°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 25/07

17-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 330°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 26/07

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 135°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 329°BTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/07

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 325°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/07

16-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 323°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call