Thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thừa Thiên Huế hiện tại, Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 48 giờ tới

Ngày mai 22/01

18-29°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/01

19-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 120°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 24/01

20-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 25/01

20-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 30°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 88°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 20°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 26/01

18-23°C

Ban ngày

Mưa. Cao 23°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 309°TB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 281°T
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/01

18-23°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 23°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 307°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 18°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 282°TTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/01

18-23°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 23°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 312°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 18°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 299°TTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 29/01

18-22°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 22°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 347°BTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 18°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 316°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 30/01

18-23°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 23°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 23°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 18°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

18-24°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 24°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 86°Đ
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

17-24°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 24°C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 92°Đ
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 02/02

17-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 100°Đ
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 03/02

17-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 04/02

17-26°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 26°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 115°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call