Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
22:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 2%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 3km/h
23:00 04/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 2%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 4km/h
00:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 2%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 4km/h
01:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 2%
湿度: 90%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
02:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 2%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 5km/h
03:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 2%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 6km/h
04:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 4%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 6km/h
05:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 6km/h
06:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 西北
风速: 6km/h
08:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 7km/h
09:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 41.3°C
沉淀: 6%
湿度: 68%
风向: 西北
风速: 7km/h
10:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 43.3°C
沉淀: 12%
湿度: 60%
风向: 西北
风速: 7km/h
11:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 44°C
沉淀: 5%
湿度: 54%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
12:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 43.9°C
沉淀: 4%
湿度: 50%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
13:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 37°C
感觉像: 43.4°C
沉淀: 6%
湿度: 46%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
14:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 37°C
感觉像: 43.8°C
沉淀: 2%
湿度: 44%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
15:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 37°C
感觉像: 43.4°C
沉淀: 2%
湿度: 45%
风向:
风速: 6km/h
16:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 43.7°C
沉淀: 6%
湿度: 47%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
17:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 42.4°C
沉淀: 7%
湿度: 52%
风向:
风速: 6km/h
18:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 40.6°C
沉淀: 9%
湿度: 63%
风向: 东南
风速: 6km/h
19:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 东南
风速: 5km/h
20:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 7%
湿度: 74%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
21:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 7%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 4km/h
22:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 8%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 4km/h
23:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 6%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
00:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
01:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
02:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
03:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 6km/h
04:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
05:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
06:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
08:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 6km/h
09:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 41.6°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 西北
风速: 6km/h
10:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 44.3°C
沉淀: 4%
湿度: 60%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
11:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 45.3°C
沉淀: 4%
湿度: 54%
风向: 西北
风速: 5km/h
12:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 37°C
感觉像: 45.4°C
沉淀: 4%
湿度: 48%
风向: 西北
风速: 5km/h
13:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 37°C
感觉像: 45.2°C
沉淀: 4%
湿度: 45%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
14:00 06/08
描述: 局部多云
温度: 37°C
感觉像: 44.8°C
沉淀: 5%
湿度: 44%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
15:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 37°C
感觉像: 44.5°C
沉淀: 5%
湿度: 47%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
16:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.8°C
沉淀: 11%
湿度: 52%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
17:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 42.7°C
沉淀: 13%
湿度: 58%
风向:
风速: 6km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 16%
湿度: 65%
风向:
风速: 6km/h
19:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 21%
湿度: 72%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
20:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 20%
湿度: 76%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
21:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 19%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call