Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
18:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向: 东北
风速: 3km/h
19:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 15°C
感觉像: 15.4°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
20:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 14°C
感觉像: 14.4°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
21:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 12°C
感觉像: 12.4°C
沉淀: 1%
湿度: 74%
风向:
风速: 4km/h
22:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 12°C
感觉像: 11.8°C
沉淀: 1%
湿度: 77%
风向:
风速: 4km/h
23:00 01/12
描述: 局部多云
温度: 11°C
感觉像: 11.3°C
沉淀: 2%
湿度: 78%
风向:
风速: 4km/h
00:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 11°C
感觉像: 10.8°C
沉淀: 2%
湿度: 80%
风向:
风速: 4km/h
01:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 11°C
感觉像: 10.6°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向:
风速: 4km/h
02:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 10°C
感觉像: 10.2°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向:
风速: 4km/h
03:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 10°C
感觉像: 9.9°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向:
风速: 4km/h
04:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 10°C
感觉像: 9.7°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向:
风速: 3km/h
05:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 9°C
感觉像: 9.3°C
沉淀: 4%
湿度: 84%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
06:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 9°C
感觉像: 9°C
沉淀: 4%
湿度: 83%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
07:00 02/12
描述: 局部多云
温度: 10°C
感觉像: 9.6°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
08:00 02/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 13°C
感觉像: 12.7°C
沉淀: 2%
湿度: 71%
风向:
风速: 3km/h
09:00 02/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 16°C
感觉像: 15.7°C
沉淀:
湿度: 59%
风向:
风速: 5km/h
10:00 02/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
11:00 02/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北
风速: 6km/h
12:00 02/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 东北
风速: 5km/h
13:00 02/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀:
湿度: 39%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
14:00 02/12
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 21.6°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
15:00 02/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀:
湿度: 40%
风向:
风速: 6km/h
16:00 02/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀:
湿度: 45%
风向:
风速: 6km/h
17:00 02/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
18:00 02/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.8°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东北
风速: 4km/h
19:00 02/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.2°C
沉淀: 2%
湿度: 70%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
20:00 02/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13.3°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向:
风速: 4km/h
21:00 02/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 12.5°C
沉淀: 3%
湿度: 77%
风向:
风速: 4km/h
22:00 02/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向:
风速: 4km/h
23:00 02/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.7°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向:
风速: 4km/h
00:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 11.2°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
01:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.8°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向:
风速: 4km/h
02:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.6°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向:
风速: 4km/h
03:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.3°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
04:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.2°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
05:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
06:00 03/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.7°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
07:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 10°C
感觉像: 10.2°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
08:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 14°C
感觉像: 13.6°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向:
风速: 4km/h
09:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀:
湿度: 59%
风向:
风速: 5km/h
10:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
11:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 东北
风速: 6km/h
12:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 东北
风速: 6km/h
13:00 03/12
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
14:00 03/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀:
湿度: 38%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
15:00 03/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀:
湿度: 40%
风向:
风速: 8km/h
16:00 03/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀:
湿度: 45%
风向:
风速: 8km/h
17:00 03/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.7°C
沉淀:
湿度: 54%
风向:
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call